Makaleler


Ertan AYDEMİR Satış Mühendisi Set Teknik

Etkin yanmanın kontrolü ve üretilen klinkerin kalitesi için yapılan fırın intikal gaz analizi, sıcaklığın 1100-1300°C arasında değiştiği, toz konsantrasyonun 2000g/m3 civarında ve gaz akışının türbülanslı olduğu ortamda sürekli olarak yapılmaktır.


VRM OPTİMİZASYONU

Öğütme yardımcılarının ve yenilenmiş rafine edilmiş proses stratejilerinin eklenmesi, dik valsli değirmenlerin (VRM) performansını artırabilir. Değirmen devresindeki toplam nemin etkin yöntemi ile birlikte uygun öğütme katkılarının kullanılması, VRM’nin daha iyi çalışmasına ve sonuçta çimento kalitesinin daha iyi olmasına önemli ölçüde katkı yapacaktır.