Makaleler


Çimento Sektöründe Uyum Testinin Önemi - Mirey Bonfil Kişisel Koruyucu Donanım Teknik Koordinatörü

Her sektörün kendine özgü belli başlı tehlikeleri mevcuttur. Çimento sektöründeki tehlikelere baktığımızda toz ve işitme önceliklendirilir. Ancak her ikisi de aslında meslek hastalığı konusunda değerlendirildiğinde sinsi hastalıklar olarak sınıflandırılır. Çünkü, toza ve/veya gürültüye maruz kalan kişilerde sonuçlar akut olarak değil seneler sonra görülmektedir. Bu da genellikle çalışanların bu tür riskleri daha göz ardı etmesine neden olmaktadır. Ancak iş sağlığı ve güvenliği (ISG) uzmanı olarak, bizlerin bu tür tehlikeleri daha en başından önlemek veya kontrol altına almak sorumluluğumuzdur. Bu nedenle, her ne kadar tehlikeleri, mühendislik kontrolleriyle önlemeye çalışsak da çalıştığımız sektörümüz gereği çalışanlara kişisel koruyucu donanım (KKD) kullandırtmamız gereken bölümler mevcuttur.