Makaleler


Tasarım Eylemi Üzerine

‘‘Tasarım eylemi’’ sözcüğü ile karşılaştığımızda, bu sözcük herhangi bir kavramsal veya fiziksel ürünün akıl ortamında oluşturulması olarak algı­lanabilir. Yani ‘’tasarım eylemi’’ özünde tamamen zihinsel bir faaliyettir. Ancak, sözcüğün anlamı bunlarla tam olarak açıklanamaz. ’’Tasarım eylemi’’ için tek bir kar­şılık aransa, bence bu karşılık ‘’yaratmak’’ eyle­midir. Yaratmak nedir? Yaratmak; önceden var ol ...


ASC (Andaluzit, Silisyum Karbür) ve AZS (Andaluzit, Zirkon, Silisyum Karbür) Malzemelerin Alkali ve Aşınma Dirençlerinin İncelenmesi

ÖZET Bu çalışmada, Çimento sanayinde karşılaşılan alkali ve aşınma problemlerinin çözümüne yö­nelik olarak refrakter malzemelere SiC ve ZrO2 ilavesinin etkileri incelenmiştir. Durer bünye­sinde üretilmekte olan Gundur LC 7610 ASC ve Gundur LC 7699 AZS püskürtme malzeme­leri ile Vibradur 610 ASC ve Ultradur AZS 5099 malzemelerinin alkali ve aşınma dirençleri, di­ğer fiziksel özellikleri ve kimyasal kompozis­ ...


Neden ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurmalıyız ve ISO 50001’i uygularken nelere dikkat etmek gerekir?

Dünyanın yenilenmez kaynakları kullanıldıkça, rezervlerimizin azalmasına bağlı olarak enerji fiyatları da giderek pahalılaşmaktadır. Enerji tü­ketimini azaltmak sadece masrafları ve dolayısı ile maliyetleri düşürmez, bunun yanı sıra karbon ayak izini küçültmeye ve doğal çevreyi koruma­mıza da olanak sağlar. Aynı zamanda, ihtiyacımız olan enerjiyi sağlarken başkalarına bağımlılığımızı azaltır. Enerji yönetim ...


Çimento-Akışkanlaştırıcı Katkı Uyumu: Akışkanlaştırıcıya Ait Parametreler

Günümüzde kimyasal katkılar ve özellikle sü­perakışkanlaştırıcı (SA)/su kesici katkılar, hazır beton endüstrisinin vazgeçilmez unsuru hali­ne geldi. Farklı kökenli olabilen bu malzemele­rin çimento ile uyumu ise konuyla ilgili pek çok çalışma yapılmasına rağmen hâla belirsizliğini koruyor. Bugün ülkemizin farklı bölgelerinde, her biri ilgili standarda uygun olmasına rağ­men, bölgesel hammadde farklılıkları, ... 


GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Giriş Sürdürülebilirlik, yeni bir kavram gibi gözükmekle beraber aslında eski bir dünya görüşüdür. Tam açıklayıcı ve genel bir tanımı olmasa da sürdürülebilirliğin herkesçe bilinen ve Brundtland Komisyonu’nun yaptığı tanım şu şekildedir; "Sürdürülebilir Büyüme, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini ellerinden almaksızın, bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktır." Sürdürülebilir büyüme e ...


…YÜKSEK PERFORMANSLI ÇİMENTO ESASLI PANEL UYGULAMALARI

HİDRATASYON AŞAMALARI İLE OTOJEN (KENDİLİĞİNDEN) RÖTRE İLİŞKİLERİ– YÜKSEK PERFORMANSLI ÇİMENTO ESASLI PANEL UYGULAMALARI Bu yazı, İngilizce orijinalinden Paneltürk dergisi editörü tarafından tercüme edilmiştir. Bekİr Y. pekmezcİ İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Özet Otojen rötre kavramı, yüksek performanslı ve yüksek dayanımlı betonlar yapısal amaçlar için kullanılmaya başladığından beri, dah ...