Erdal KURT Genel Sekreter

Derneğimiz LASDER, çimento fabrikalarına ÖTL tahsisi için her yıl ihale düzenlemektedir. Türkiye’de her yıl 300.000 tonun üzerinde yenileme pazarına lastik satışı olup, bunun %80’i ÖTL olarak geri dönmektedir.

Türkiye Çimento Sanayi, özellikle Ülkemizin gündeminde olan Kentsel Dönüşüm çerçevesinde artan çimento ihtiyacı ile Ülkemizin lokomotif sektör olma özelliğini muhafaza ederken, Avrupa’da da çimento üretiminde başlarda yer almaktadır. Bilindiği gibi çimento üretiminde maliyeti oluşturan hammaddeden sonraki ikinci unsur enerjidir. Sektörün enerji için fosil yakıtlarcement industry is very important for the consumption of natural resources to decrease and help prevent global warming. In addition, it provides opportunity for lowering the energy expenses. 54 55 T E K SO RU T E K C EVA P ONE QUESTION ONE ANSWER Derneğimiz LASDER, çimento fabrikalarına ÖTL tahsisi için her yıl ihale düzenlemektedir. Türkiye’de her yıl 300.000 tonun üzerinde yenileme pazarına lastik satışı olup, bunun %80’i ÖTL olarak geri dönmektedir. Every year our association LASDER makes a tender with the goal to allocate ELTs to cement factories. Over 300,000 metric tons of tires are sold to the regeneration market in Turkey every year, and 80 percent of this returns as ELT. Erdal KURT Genel Sekreter / Secretary General LASDER dan, yani kömürden sonra kullandığı yakıtın petrokok olduğu malumdur. Sektör, enerji maliyetlerini azaltmak için son yıllarda alternatif yakıt arayışında bulunmuş ve ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kalorifik değeri açısından Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL), alternatif yakıtlar içinde en başta tercih edilenler arasındadır. Özellikle son yıllarda çimento sektöründe ÖTL çok tercih edilir durumdadır. Buna sebep de başta petrol olmak üzere kömür ve petrokok fiyatlarının artması ve de dolar kurunun yükselmesi gösterilebilir. ÖTL’nin alternatif yakıt olarak kullanılmasının başında sürdürülebilir olması gerekir. Bunun için de ÖTL’lerin ne şekilde yakıldığı önem kazanmaktadır. Bazı fabrikaların ÖTL’leri bütün olarak yakmalarına karşılık bir çok fabrika parçalayarak yakmaktadırlar. Bu da yakıtların besleme sistemleri ile ilgilidir. Özellikle parçalayarak yakmada, hem parçalama, hem de besleme sistemleri için yatırım yapılması gerekmektedir. Derneğimiz LASDER’de bu konuda çimento fabrikaları ile yakın bir çalışma içinde olup, yıllar içinde ÖTL toplama ve geri kazandırma sistemine getirdiği istikrar ve disiplin ile çimento sektörüne güven vermektedir. Ayrıca çimento fabrikalarında ÖTL yakılmasının hava kalitesini koruma açısından da faydaları vardır. ÖTL’ler bileşenleri itibarıyla fosil yakıtlardan %35 oranında daha az karbondioksit ihtive etmekte ve fosil yakıtlara göre havayı daha az kirletmektedir. Bu da karbon piyasasında bir avantaj sağlamakta ve ÖTL’ler daha bir önem kazanmaktadır. Derneğimiz LASDER, çimento fabrikalarına ÖTL tahsisi için her yıl ihale düzenlemektedir. Türkiye’de her yıl 300.000 tonun üzerinde yenileme pazarına lastik satışı olup, bunun %80’i ÖTL olarak geri dönmektedir. Çimento fabrikaları özellikle küçük ebatlı (binek) ÖTL’leri tercih etmekte ve kamyon-otobüs ÖTL’lerini genelde kullanmamaktadır. Malzeme geri kazanım sektörünün (granülasyon) talebi ise kamyon-otobüs gurubu ÖTL’lerdir. Yıl içinde malzeme geri kazanım sektöründeki piyasa daralmalarında bu ÖTL’ler açığa çıkmaktadır. Bu sebeple çimento sektörünün kamyon-otobüs gurubu ÖTL’lerden yararlanması daha çok tahsis almalarında faydalı olacaktır. Temennimiz odur ki, çimento sektörü her yıl ihale dönemi öncesi Derneğimizle temasa geçerek bölgesel ve ebatsal bazda yaptığımız tahsislerden azami şekilde yararlanabilsinler.