İrfan COŞKUN İnş. Yük. Müh. (MBA) / Hazır Beton Akdeniz Bölge Müdürü

NEDEN BETON YOL?

Bir ülke için ulaşım kolaylığının kalkınmaya büyük etkileri vardır. Gelişmiş ülkelere göre ülkemizin ulaşım ağları yetersiz kalmakla birlikte yollarımızdaki trafik yoğunluğu da artmaktadır. Artan trafik yoğunluğu ile beraber yol kaplamalarına büyük bir görev düşmektedir. Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 20 milyon ton petrol ithal edildiği ve ithalata bağımlılık oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrettiği bilinmektedir. Yıllık 10 milyon ton çimento ve klinker üretimi ile Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ihracatçısı olan ülkemizde yaklaşık 63 bin kilometrelik karayolu ağı üzerinde bugüne kadar petrol ürünleri kullanılmıştır. Hâlbuki ülkemizde bulunan milyonlarca ton çimento, agrega ve kum “beton yol” olarak değerlendirilebilir. Ortalama olarak Amerika’da 100, Avrupa’da 75 yıldır beton yol kullanılmaktadır. Beton yol teknolojilerinden yeterince faydalanılması halinde ülke ekonomisine özellikle hammaddenin yerli sermayeden karşılanabilmesi adına önemli avantajlar sağlanacak, uzun ömürlü olması nedeniyle uygulayıcılara ciddi zaman kazandıracak ve en önemlisi ülkemizde etkin kullanımı halinde cari açığın azalmasına büyük oranda katkı sağlanacaktır. Bu nedenle beton yolların alternatif bir seçenek olarak kullanılması gündemimizde yer almalıdır. Karayollarının yapılmasında, ortam ve koşullara göre en uygun seçeneğin tercih edilerek, ülkemiz için en kazançlı ve verimli olan yol seçilmelidir. Bu doğrultuda, özellikle ağır taşıt trafiğinin yoğun olan, sık sık bakım onarım yapılmak zorunda kalınan bölgelerdeki yolların kuşkusuz beton yollar için uygun bir ba langıç noktası olacağı düşünülmektedir. Beton yollar, şehir içi yollarda, orta ve ağır trafik yoğunluğu olan yollarda kullanılan kaliteli bir kaplama tipidir. Yol kaplaması olarak betonun görevi, trafikten gelen şiddetli tekil yükleri tabana iletmek ve bu sırada tabanın deforme olmamasını sağlamaktır. Yerli kaynaklar ile üretilen beton yollar hemen hemen her iklim koşulunda kolayca uygulanabilir ve asfalta göre çok daha uzun teknik ömrü vardır. Ayrıca beton yolların kısa duruş mesafesi sağlaması, çevre dostu olması, akaryakıt tasarrufu sağlaması ve gece görüş mesafesinin uzun olması gibi avantajları da bulunur. Beton yolların, diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkemizde de hızla kullanıma geçilmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz.