Röportajlar


Kamil Gökhan BOZKURT CEO Nuh Çimento Grubu

Son yüzyılda maden kaynaklarının kullanımın 8 kat, fosil yakıt kullanımının 12 kat arttığı gerçeği göz önüne alındığında her sektörün hatta her bireyin enerji kaynaklarının kullanımı konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.Önceki yıllarda varsayımlar ve teoriler ile gündeme gelen iklim değişikliğini günümüzde olumsuz etkileriyle ve tüm gerçekliliğiyle yaşamaktayız.


Nevra ÖZATAY Genel Müdür

Çimento sektörü sürdürülebilirlik konusunda enerji yoğun bir sektör olarak, özellikle son yıllarda çevreye duyarlılığın artmasıyla bu konudaki çalışmalar hız kazanmıştır. Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak konusunda çimento şirketlerine pek çok sorumluluk düşmektedir.Yapı malzemelerinin geliştirilmesi ile kalite ve işlevselliğinin doğru oranda artması için Ar-Ge faaliyetleri bu alanda büyük önem taşımaktadır.


Yalçın ALPBAZ Genel Müdür

Genel tanımıyla alternatif yakıtlar çimento endüstrisinde on yılı aşkın süredir ek yakıt olarak kullanılmaktadır. Ek yakıtların üretim sürecinde kullanılmasının en önemli etkisi, üretimde ihtiyaç duyulan fosil yakıtların ikamesi suretiyle hem daha çevreci bir üretim sürecini..


Osman NEMLİ Genel Müdür

Türkiye Çimento Sektörü 54 Entegre üretim tesisi, 100 milyon ton/yıl üretim kapasitesi, 17.500 çalışanı ve 2,8 milyar dolar cirosuyla Avrupa’ nın 1. Dünya’nında 4. Büyük çimento üreticisidir.


Doç. Dr. / Assoc.Dr. Hasan YILDIRIM İ.T.Ü İnşaat Fakültesi – Yapı Malzemesi Grubu

BETONDA AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANIMINDA İSTENEN ŞARTLAR VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM.Akışkanlaştırıcı katkıların Türkiye’de çok yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada kullanım alanlarının yaygınlığı nedeniyle normal, süper ve yeni jenerasyon (hiper) akışkanlaştırıcıların etkinlikleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada ilk olarak akışkanlaştırıcı katkıların kullanım amaçları, türleri, etki mekanizmaları anlatılmış, daha sonra Türkiye’de kullanılan bu türdeki katkıların uygunlukları araştırılmıştır. Bu araştırma için çeşitli firmalarca üretilen katkılarla İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı  Laboratuvarı’nda..


Uğur ÖZ Genel Müdürü

“Sektörümüzde gönüllülük esastır. Tembellik, üşengeçlik, baştan savmacı tutum asla kabul görmez. Doğru sonucu elde etmek ve bunu sürdürebilmek için aynı analizi defalarca tekrarlayabilme inatçılığı esastır. Bu nedenle gerçek bir laborant olmak için düzgün bir karakterin yanı sıra araştırmacı uygulamacı bir yapı olmalıdır.”.Sizi tanıyabilir miyiz?
Ankara doğumluyum. İlk, orta, Kimya Sanat Enstitüsü ve Kimya Mühendisliği Eğitimimi Ankara’da tamamladım. O zamanki adıy- la Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (daha sonra Gazi Üniversitesi oldu) gece bölümünde kimya mühendisliği..