Röportajlar


Fatih ARICAN Genel Müdür

2016 yılı ilk 7-8 ay her bakımdan olumlu geçen bir süreç oldu. Ancak Temmuz ayı içinde ülke- mizde yaşanan talihsiz olaylar Türkiye ekonomisine ve yoğun olarak inşaat sektörüne çok olumsuz yansımaları olmuştur.


Ali AYBARS Yönetim Kurulu Başkanı

Mersin 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 15.000 m2’lik bir alan üzerinde kurduğumuz yeni ve modern çimento, maden ve toprak sektöründe kullanılmakta olan makinaların, tasarımını, imalatını yapan tesisimizin kapasitesini daha da arttırdık.