Röportajlar


Yavuz IŞIK Yönetim Kurulu Başkanı

HAZIR BETON SEKTÖRÜ, 1264’DEN FAZLA GİRİŞİMİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ, 16,4 MİLYAR TÜRK LİRASINI BULAN CİROSU, 38 BİNİ AŞAN İSTİHDAM HACMİ VE YILLIK 107 MİLYON METREKÜPÜ BULAN ÜRETİMİYLE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN EN TEMEL KOLUDUR.


KÜB Başkanı Emrah ERTİN: “Beton yollar, dışarıya bağımlı olmadan öz kaynaklarımız ile üretilebildiği, servis ömrünün uzun olması ve bakım masraflarının göreceli olarak daha düşük olması sebebiyle uzun vadede daha ekonomik bir imalat yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.”

Beton katkı sektörünün şu anki durumunu değerlen- dirir misiniz? Yıllar itibarıyla sektörün gelişimini nasıl yorumluyorsunuz? Sektöre dair kısa ve orta vadeli ön- görüleriniz nelerdir?

Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Der- neği (KÜB) olarak, kuruluşumuzun 18. yaşında, hizmet verdiğimiz beton ve inşaat sektörünün oldukça hareketli, zaman zaman inişli-çıkışlı ancak büyüme trendinin de- vam ettiği bir dönemini yaşıyoruz. Kurulduğumuz yıllarda beton imalatında kimyasal katkı kullanılması neredeyse özel bir durum iken günümüzde hem pratikte hem de ilgili standartlarda kimyasal katkılar betonun vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir.


Batı Anadolu Grubu İcra Kurulu Üyesi Feyyaz ÜNAL: “Borlu çimento Türkiye açısından stratejik bir ürün. Borlu çimentonun uygulama esnasında açığa çıkardığı ısı, su ve gaz geçirgenliğinin düşük, kimyasallara karşı da geçirimsiz olması sayesinde, yapı ve inşaat alanında önemli uygulama alanlarına sahip olabileceğini düşünüyoruz. ”

Röportajımıza sizi tanıyarak başlayabilir miyiz?

Koç Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra, 2004’te çalışma hayatıma AR-GE Danışmanlık’ta Yöne- tim Danışmanı olarak başladım. Eylül ayında 10. Yılımı doldurduğum Batı Anadolu Grubunda İcra Kurulu Üye- si olarak çalışıyorum. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sosyal sanayicilik yapan ve bu topraklardan aldıklarını bu topraklara veren Batı Anadolu Grubu’nu ülkeye faydalı ve çalışması keyifli bir yer haline getirmeye çalışıyoruz.

 


Ekibimizin mesleki bilgi düzeylerini eğitimlerle geliştirmeyi, sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırarak moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı, hem verimlilik hem de iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemsiyor ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusu Aybars Makina için öncelikli bir yere sahiptir. Ulusal ve uluslararası kanun, kural ve prensipler işletmemizde titizlikle uygu- lanmaktadır. Bu özenle işletmemiz, çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşlarını kazalardan ve kazalara neden olabilecek her türlü hatalı davranıştan korumak için iş güvenliği kurallarına uymanın gerekliliğine ina- nır. Aybars Makina’da ana hedef, güvenli, verimli ve kaliteli çalışmadır. Gururumuz yaptığımız işin kalite- sidir. Kaliteli iş ise tüm ekibimizin, iş güvenliği kural- larına harfiyen uyarak, işverenin verdiği ortamı temiz, sağladığı imkanı güvenli bir şekilde kullanmasından geçer. Ekibimiz, iş sağlığı ve güvenliğini, işvereni ile birlikte sağlar.


Faaliyetlerimiz sonrası çevreye zarar verilmemesi ve ISG yasalarıyla sürekli uyumluluk hedeflenir. Bu hedefi başarmak için periyodik iç denetimler yapılır.

ABB, yaklaşık 135.000 çalışanı ile 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren global çapta hizmet veren öncü bir teknoloji lideridir ve 4 bölüm altında faaliyet gösterir. Bu bölümler de belirli sektörlere ve ürün katego- rilerine göre kendi aralarında iş kollarına ayrılır. Böyle büyük ve dinamik bir organizasyon içinde ISG yönetimi hem yasalara uyumlu kalabilmek hem de kazaların ön- lenebilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Bu sebeple hem global hem lokalde çok donanımlı ISG ekipleri koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Global ekipler organizasyona uygun genel prosedürleri, yerel ekipler ise yerel mevzuata aykırı olmayacak şekilde yerel prose- dür ve talimatları hazırlayarak yayınlar. Global prose- dür veya lokal mevzuattan hangisi daha sıkı ise onun uygulanması istenir. ABB ISG politikasını tüm çalışanları ile açıkça paylaşmıştır ve önceliğinin İş Güvenliği olduğunu her platformda vurgulamaktadır.