Röportajlar


Aslan Çimento, ÇEİS tarafından yürütülen BSC 5 Yıldız Denetimi Projesi’nde çimento sektörünün ilk 4 yıldız ile ödüllendirilen şirketi oldu.

Yüzyılı aşkın süredir faaliyet gösteren Aslan Çimento, birçok konuda olduğu gibi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından da sektöre örnek uygulamaları ile ön plana çıkmış bir fabrikadır. Yıllardan beri uygulanan İş Sağlı- ğı ve Güvenliği programları ile çalışanlarımızın katılımı- nı en üst seviyede tutarak sürdürülebilir bir İSG kültürü oluşturma yolunda ilerliyoruz. Şirketimizin sahip olduğu OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, 10 yılı aşkın süredir bu konuyu sistematik olarak yönetmemize imkan vermektedir.


Firmamızda uzman ekip ve yetkililerce çalışma alanlarında ki tehlikelere özgü uygulamalar bire bir gözlemlenerek risk değerlendirmeleri yapılmakta, birimler her ay tetkik edilmekte ve duyarlılıkları ölçümlenmektedir.

Sektöründe gerçekleştirdiği ilkler ile adından sıkça söz ettiren Bursa Beton, güvenlik kültürünü sağlamanın te- melinde eğitim olduğuna inanıyor. Kanunen verilmesi zorunlu olan işe giriş eğitimi, acil durum eğitimi, iş başı eğitimleri dışında tüm çalışanlara koordinasyon ve far- kındalık gibi farklı konularda eğitimler de verilmektedir. Tüm masrafları tarafımızdan karşılanarak bünyemizde yer alan birim yöneticilerinin yasal anlamda ISG uz- manlığı yetki belgeleri alması sağlanıyor. Şirket bün- yesinde 3 adet A, 4 adet C sınıfı belgeli bulunmaktadır. 2017’de bu sayının arttırılması için gerekli aksiyon planları yapılıyor. İşletme körlüğü yaşanmaması adına ISG uzmanlığı hizmeti bağımsız bir kuruluştan alınıyor.


İş sağlığı ve güvenliğinde başarının formülü kesinlikle çalışanı kazanmaktan geçer.

Fabrikamızda %100 güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı olması için öncelikle yasal şartlara uyum sağlanması, kayıt- ların kolay ulaşılabilir olması, çalışan herkesin İSG faaliyet- lerine katılım sağlaması ve desteğini hedefledik. Tüm Bursa Çimento Fabrikası çalışanlarının katılımını ve İSG süreçle- rine katkılarını önemsediğimiz için onların yaptıkları işlerde çoğu zaman kendi emniyetlerini sadece kendileri alabile- ceği fikrine inanmaları ve bu inançla çalışmalarını istiyoruz.


Çimsa, uzun yıllardır devam eden, köklü İSG uygulamalarının yanı sıra, 2016 yılında Altın Baret Projesi’ni hayata geçirmiştir. Altın Baret Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerini revize etmek, mevcut sistemleri güncellemek ve kaza sıklığı ile ağırlık oranlarını azaltmak amacıyla planlanmıştır.

Çimsa, 45 yıldır her alanda olduğu gibi, İş Sağlığı ve Gü- venliği konusunda da hassasiyetle hareket etmektedir. Şirket içerisinde tüm birimlerin iş güvenliği bilincini yük- selten eğitim ve uygulama çalışmaları düzenli olarak ha- yata geçirilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından ön- görülen riskleri kontrol altına almak ve Çimsa çalışanları- nın “hiçbir kazaya maruz kalmadan” her gün evlerine sağ salim dönmelerini sağlamak şirketin öncelikli hedefidir.


İş kazalarını önlemek, insan sağlığına, insan hayatına verilen değerin altını çizmek adına Birlik olarak Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması’nı düzenliyoruz. Yarışmaya katılan firmalar, işletmelerinin iş güvenliği ve ilgili mevzuat açısından da ne durumda olduklarını görerek, eksikliklerini giderme yolunda da hizmet almış olmaktadır.

Türkiye Hazır Beton Birliği, üyelerinden ve değerli pay- daşlarından aldığı güçle kurulduğu 1988 yılından bu yana, ülkemizde güvenli ve dayanıklı yapıların inşa- sı için gerekli olan kaliteli, doğru, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir beton üretiminin ve kullanımının yaygın- laşması için çalışmaktadır. Birliğimiz, hazır beton ile ilgili ürünlerin denetim ve belgelendirmelerini yaparak, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağla- maktadır. Türkiye Hazır Beton Birliği, 1991 yılından bu yana Avrupa Hazır Beton Birliği’nin (ERMCO) de tam üyesidir. Ayrıca bu yıl Eylül ayında önümüzdeki 3 yıl için Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Başkanlığı’nı da yürütmek üzere seçilmiş bulunmaktayız... ERMCO’da temsil edilen Avrupa ülkelerinde bir yılda 215 milyon metreküp hazır beton üretiliyor. Türkiye ise tek başına 107 milyon metreküp beton üretiyor. Avrupa ülkeleri- ne kıyasla hazır betonla 100 yıl sonra tanışan Türkiye bugün beton üretiminde lider konumda yer alıyor. De- neyimimizle Avrupa ve tabii ki Türkiye’de hazır beton sektörünün gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.