Röportajlar


Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ: Küresel ekonomi uzunca bir süredir belirsizlik ortamında yönünü bulmaya çalışıyor. Küresel anlamda yeni gelişmeler ise piyasalarda dalgalanmayı artırmaya devam ediyor. Son dönemde, ABD’deki seçimler ve ABD’nin bir sonraki başkanı Donald TRUMP tarafından yapılan ekonomiye yönelik açıklamalar ile FED Başkanı Janet YELLEN’ın ABD Kongresindeki sunumu dolar kurunda bir yükselmeye neden oldu. Bu anlamda, kurlardaki yükselişte konjonktürel ve spekülatif gelişmelerle, yapısal nedenleri ayrı ayrı değerlendirmeli ve politikalarımızı bu çerçevede oluşturmalıyız.

İnşaat sektörünü temel alarak, yapmış olduğunuz teş- vik ve tedbirleriniz var mı?

Ülkemizde yatırım teşvik uygulamaları, 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile dü- zenlenen esaslar çerçevesinde sürdürülmektedir. Anılan Karar kapsamı destek unsurlarından faydalanabilmek için belirlenen sektörlerde ve asgari yatırım tutarlarının/ kapasitelerinin üzerinde olmak kaydıyla yatırım faali- yetinde bulunulacak olması ve yatırım projesinin talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir. Bakanlığımızca yapılacak sektörel, mali ve teknik değerlendirmeler neti- cesinde yatırım projelerinin uygun bulunması halinde, bu projelerin teşvik belgesi düzenlenmek suretiyle destek kapsamına alınması mümkün bulunmaktadır.


Göker bu uzun süreye yayılan başarısını tamamen müşteri memnuniyetine odaklı ar-ge çalışmaları ve bunun sonucunda yaratılan inovasyona bağlamaktadır.

Göker, Türkiye’ ye beton santrallarını getiren ilk tedarikçi firma olmuştur. 1974 yılında Almanya’ dan ithal edilen ilk tesisten bugüne, ithalattan imalata evrilen uzun ve başarılı yolda Göker tarafından sağlanan 1.500 adede yakın beton santralı yurt içi ve yurt dışındaki Türk ve yabancı firmalar tarafından başarıyla kullanılmaktadır. Kırk yılı aşkın bu uzun süre içinde pazara bir çok beton santralı tedarikçisi ve imalatçısı olan firma girmiş fakat varlıklarını sürdüremeden piyasadan çekilip gitmişlerdir. Göker bu uzun süreye yayılan başarısını tamamen müşteri memnuniyetine odaklı Ar-Ge çalışmaları ve bunun sonucunda yaratılan inovasyona bağlamaktadır.


Sürdürülebilir Hazır Beton üretiminde ilave maliyetleri ortadan kaldıran yapısı ile beton atık suyu geri kazanımında devrim sağlayabilecek, çevreci bir yaklaşım sunar.

Geri dönüşüm havuzlarındaki suyun tamamen kullanılarak üretime kazandırılması yoluyla Sürdürülebilir Beton üretimine katkıda bulunan bir sistem olan CLR-S, uzun Ar-Ge çalışmaları neticesinde Almanya’da yerleşik Reengs firması tarafından geliştirilmiş olup, ülkemizde 2015 yılında Özbekoğlu firması tarafından pazara sunulmuştur.


Klinker üretim sürecinde ihtiyaç duyulan fosil yakıt kullanımlarının azaltılması amacıyla kullanılan alternatif yakıtlar, aynı zamanda seragazı emisyonlarının azaltılması aşamalarında da büyük olumlu etki sağlamaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde özel girişimin ilk büyük yatırımlarından biri olarak 1910 yılında kurulan Aslan Çimento A.Ş, bugün çimento üretiminde Avrupa ve Dünya ölçeğinde söz sahibi olan Türkiye’nin ilk çimento fabrikasıdır. Başka bir deyişle, Türk Çimento endüstrisini bugünlere taşıyan köklü ve güçlü bir geleneğin başlangıç noktasıdır.


Çimento sektöründe enerji ve hammadde kullanımının yoğun olması, doğal kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sürdürülebilir kaynak yönetimi açısından oldukça önemli kılmaktadır.

OYAK Çimento olarak verimlilik, yaratıcılık ve sürdürülebilirlik ilkelerinden yola çıkan araştırma geliştirme çalışmalarımız; yarattığımız ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri gözeten ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesini, karbon ayak izimizin azaltılmasını ve sürdürülebilir üretim teknolojileri geliştirilmesini hedeflemektedir.