Röportajlar


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ “Çimento sektörü hem yüksek hammadde ihtiyacı hem de üretim sürecinde oluşturduğu önemli kirleticiler göz önüne alındığında çevresel açıdan en kritik ve sıkıntılı sektörlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda sektörün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilir üretime geçişi söz konusudur.”

Türkiye çimento sektörünün genel gidişatı hakkında yorumlarınızı alabilir miyiz? Çimento sektörü, Türkiye’de yıldan yıla artan ihracat hacmi ile GSMH’da önemli bir yer sahibi olmanın yanında, sağladığı önemli istihdam düzeyiyle de ekonomik yapı içindeki önemini korumaktadır.


Çimento Üretim Teknolojisinde Kullanılan Ana Ekipmanlar

Cem ALTINTAŞ Segment Satış Uzmanı  Segment Sales Expert Atlas Copco

Atlas Copco için basınçlı hava sektöründe yeniliklere öncülük etmek, verimliliği artırmak için Ar&Ge çalışmalarına durmadan yatırım yapmak ve her zaman daha iyi bir yol olduğunu düşünerek hareket etmek iş yapış şeklimizin bir parçasıdır.


Çimento Üretim Teknolojisinde Kullanılan Ana Ekipmanlar

Çimento sektöründe gün geçtikçe üretim ve enerji maliyetleri artmakta olup, alternatif yakıt türlerinden lastik, kauçuk, poliüretan, plastik ve araba lastiği bertaraf tesislerini çimento üretim ön ısıtıcı ve döner fırın sistemlerine entegre ederek üretim ve enerji maliyetlerinde %20’ye yakın tasarruf sağlanmaktadır.


Bu sayımızın konusu: “Çimento Üretim Teknolojisinde Kullanılan Ana Ekipmanlar”

Kırılmış kayaçların, minerallerin ve cevherlerin temin edilebilmesine bağımlı olan bütün altyapı tesislerini göz önünde bulundurursak, neredeyse modern toplumun temellerinin bu malzemelerin üzerine kurulduğunu söylesek haksızlık etmiş olmayız. Beton, harç ve sıva, asfalt, alçı, süsleme ve dekorasyon, kireç, cam, yol stabilazasyonu, bina kaplama, demiryollarında balast, yollarda mıcır, çimento, dolgu malzemesi vb... tüm malzemeler, bu kayaçların kırılmasıyla ve kimisinin direkt olarak, kimisininse bir dizi işlem sürecinden geçmesiyle meydana gelirler.